Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon

tuntud kui AIPPI, on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis on pühendunud intellektuaalomandi kaitse seaduste väljatöötamisele ja täiustamisele

Tegevus

Eesmärk

AIPPI eesmärk on parandada ja edendada intellektuaalomandi kaitset nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil. Ta järgib seda eesmärki, töötades rahvusvaheliste ja piirkondlike lepingute ja kokkulepete ning intellektuaalomandiga seotud siseriiklike seaduste arendamise ja täiustamise nimel.

Ta tegeleb olemasolevate siseriiklike seaduste uurimisega ja teeb ettepanekuid meetmete kohta nende seaduste ühtlustamiseks rahvusvahelisel alusel. Vajadusel sekkub AIPPI suuremate kohtute ja seadusandlike organite ees esitatavate avaldustega, et propageerida intellektuaalomandi kaitse tugevdamist.

Organisatsioon

AIPPI liikmed on eraisikud, kes on huvitatud intellektuaalomandi kaitsest riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

Nende hulka kuuluvad patendivolinikud, advokaadid, juristid, aga ka kohtunikud, teadlased ja insenerid.

Üritused ja suhtlus

Kõigile liikmetele avatud AIPPI maailmakongress toimub igal aastal septembris või oktoobris. Tavaliselt osaleb kongressil kuni 2000 liiget.

Maailmakongressil arutatakse rahvusvahelist õigust puudutavaid küsimusi ja tehakse otsuseid konsensuslikul alusel. Täitevkomitee koguneb igal kongressil. Presidentide nõukogu tuleb kokku ka igal aastal iga kongressi ajal.

Väljaanded

AIPPI avaldab (elektrooniliselt) oma sisulise töö tulemused aastaraamatus, mis koostatakse pärast iga-aastast maailmakongressi.

Liikmeskonna kursis hoidmiseks avaldab peasekretariaat vähemalt kuus korda aastas uudiskirja. See sisaldab lühikokkuvõtteid viimastest rahvusvahelistest arengutest ning haldusküsimusi käsitlevaid artikleid.

Üritused

AIPPI World Congress 2024

Hangzhou, China, October 19-22, 2024

AIPPI World Congress 2025

Yokohama, Japan, September 13-16, 2025

AIPPI World Congress 2026

Hamburg, Germany, 2026

AIPPI World Congress 2027

Dubai, UAE, 2027

Kes on AIPPI liikmed

AIPPI on sõltumatu rahvusvaheline assotsiatsioon, mille peakorter asub Šveitsis ja millel on umbes 8000 liiget enam kui 110 riigist. AIPPI liikmete hulka kuuluvad patendivolinikud, advokaadid ja juristid, kes puutuvad oma töös kokku intellektuaalomandi õiguskaitsega, samuti akadeemikud, kohtunikud, riigiametnikud ja muud intellektuaalomandist huvitatud isikud üle kogu maailma. AIPPI on jagatud 68 riiklikuks ja 2 piirkondlikuks töörühmaks.

Astu liikmeks

Liikmeks olemise
eelised

Osalemine IO seaduste täiustamises ja ühtlustamises
Kohtumised AIPPI kongressidel IO arvamusliidritega üle maailma
Parimad võimalused olla kursis IO õiguse arengutega üle maailma
Võimalused olla ise IO mõtteliider liitudes AIPPI alaliste komiteedega
Võimalus kasvatada administratiivseid oskusi AIPPI põhikirjalistes komiteedes
Pikaajaliste äri- ja sõprussuhete loomise võimalused
Image

AIPPI
uudiskiri

Uudiskirja eesmärk on tutvustada AIPPI liikmetele ja intellektuaalomandist huvitatud publikule AIPPI hiljutisi tegevusi, riiklike ja piirkondlike töörühmade tegevust ning õigus- ja kohtuasjade kaasuseid.

Uudiskirja lugema

Hiljutised resolutsioonid

Collecting Societies

See resolutsioon käsitleb autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste kollektiivset haldamist.

Loe rohkem

Doctrine of equivalents

See resolutsioon käsitleb rikkumise küsimusi patendiõiguses kohaldatava ekvivalentsusdoktriini alusel.

Loe rohkem

Responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights

See resolutsioon käsitleb internetipõhiste turuplatside vastutust tööstusomandi õiguste internetis toimuva rikkumise eest.

Loe rohkem

Proving trade mark use

See resolutsioon käsitleb kaubamärkide kasutamise tõendamise küsimusi.

Loe rohkem